تاریخهای مهم برای پژوهشگران در

دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

2nd National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

 

آخرين مهلت ارسال مقاله‌ها              1395/7/1

 تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ

1395/7/20

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه             1393/6/30

تمام شد

اعلام نتايج داوري مقاله‌ها                1395/7/30

 در حال داوری

ارسال نسخه نهايي مقاله‌هاي پذيرفته‌شده توسط نویسندگان

حداکثر یک هفته بعد از ارسال نامه پذیرش

برگزاري کنفرانس

25  آبان 1395

 

 

Powered by: Sahand CMS